Văn khấn ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023

Văn khấn ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023

Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên gọi là ngày sóc.

Người Việt coi ngày sóc là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày sóc còn có ý nghĩa “Cát tường” xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào mùng 1 hoặc cúng vào chiều ngày 29, 30 đều được.

Lễ vật cúng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng thường đơn giản, gồm: Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả.

 

Bài văn khấn ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch Quý Mão 2023

Xin giới thiệu bài văn khấn Thổ Công và các vị Thần trong nhà ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch Quý Mão 2023:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

– Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.

– Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

– Các ngài Tôn thần cai quản ở trong khu vực này.

Hôm nay là ngày 1 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023

Tín chủ con là ……………………………………………………..

Ngụ tại ………………………………………………………………..

Chúng con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án.

Chúng con xin thành tâm kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương

Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,