Flip book element

Tổng hợp mẫu hoa sen gỗ để phòng khách sơn PU đẹp

Loại hàng: Hàng đặt / có sẵn
Liên hệ: 087 84 888 55
Họa tiết chạm: Các ô chạm Tứ Quý/ Tứ Linh/ Quy Hạc/ Lưỡng Long tranh Châu…..
Chất liệu gỗ: Gỗ Mít/ Gỗ Dổi, Gỗ Gụi/ Gỗ Sồi…..
Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn phủ PU bóng
Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim
Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
Sản xuất bởi: Đồ Thờ Trí Sơn – Làng nghề Sơn Đồng.
Sử dụng: Phòng khách, phòng thờ (tư gia, dòng họ, đình chùa), hành lang, sảnh chờ…
Giá thành: Tùy theo kích thước, chất liệu gỗ, chất liệu sơn và mẫu sản phẩm.
Tuổi thọ: Lên đến hàng trăm năm (với điều kiện môi trường tốt), dùng càng lâu năm càng có giá trị cổ xưa.

 

 

 

Đọc tiếp

Tổng hợp mẫu hoa sen gỗ để phòng khách sơn son thếp Vàng 03

Loại hàng: Hàng đặt / có sẵn
Liên hệ: 087 84 888 55
Họa tiết chạm: Các ô chạm Tứ Quý/ Tứ Linh/ Quy Hạc/ Lưỡng Long tranh Châu…..
Chất liệu gỗ: Gỗ Mít/ Gỗ Dổi, Gỗ Gụi/ Gỗ Sồi…..
Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn phủ PU bóng
Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim
Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
Sản xuất bởi: Đồ Thờ Trí Sơn – Làng nghề Sơn Đồng.
Sử dụng: Phòng khách, phòng thờ (tư gia, dòng họ, đình chùa), hành lang, sảnh chờ…
Giá thành: Tùy theo kích thước, chất liệu gỗ, chất liệu sơn và mẫu sản phẩm.
Tuổi thọ: Lên đến hàng trăm năm (với điều kiện môi trường tốt), dùng càng lâu năm càng có giá trị cổ xưa.

 

 

 

Đọc tiếp

Tổng hợp mẫu hoa sen gỗ để phòng khách đẹp 02

Loại hàng: Hàng đặt / có sẵn
Liên hệ: 087 84 888 55
Họa tiết chạm: Các ô chạm Tứ Quý/ Tứ Linh/ Quy Hạc/ Lưỡng Long tranh Châu…..
Chất liệu gỗ: Gỗ Mít/ Gỗ Dổi, Gỗ Gụi/ Gỗ Sồi…..
Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn phủ PU bóng
Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim
Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
Sản xuất bởi: Đồ Thờ Trí Sơn – Làng nghề Sơn Đồng.
Sử dụng: Phòng khách, phòng thờ (tư gia, dòng họ, đình chùa), hành lang, sảnh chờ…
Giá thành: Tùy theo kích thước, chất liệu gỗ, chất liệu sơn và mẫu sản phẩm.
Tuổi thọ: Lên đến hàng trăm năm (với điều kiện môi trường tốt), dùng càng lâu năm càng có giá trị cổ xưa.

 

 

 

Đọc tiếp

Tổng hợp mẫu hoa sen gỗ để phòng khách đẹp 01

Loại hàng: Hàng đặt / có sẵn
Liên hệ: 087 84 888 55
Họa tiết chạm: Các ô chạm Tứ Quý/ Tứ Linh/ Quy Hạc/ Lưỡng Long tranh Châu…..
Chất liệu gỗ: Gỗ Mít/ Gỗ Dổi, Gỗ Gụi/ Gỗ Sồi…..
Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn phủ PU bóng
Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim
Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
Sản xuất bởi: Đồ Thờ Trí Sơn – Làng nghề Sơn Đồng.
Sử dụng: Phòng khách, phòng thờ (tư gia, dòng họ, đình chùa), hành lang, sảnh chờ…
Giá thành: Tùy theo kích thước, chất liệu gỗ, chất liệu sơn và mẫu sản phẩm.
Tuổi thọ: Lên đến hàng trăm năm (với điều kiện môi trường tốt), dùng càng lâu năm càng có giá trị cổ xưa.

 

 

 

Đọc tiếp

Tổng hợp mẫu hoa sen gỗ để phòng khách đẹp nhất năm 2023

Loại hàng: Hàng đặt / có sẵn
Liên hệ: 087 84 888 55
Họa tiết chạm: Các ô chạm Tứ Quý/ Tứ Linh/ Quy Hạc/ Lưỡng Long tranh Châu…..
Chất liệu gỗ: Gỗ Mít/ Gỗ Dổi, Gỗ Gụi/ Gỗ Sồi…..
Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn phủ PU bóng
Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim
Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
Sản xuất bởi: Đồ Thờ Trí Sơn – Làng nghề Sơn Đồng.
Sử dụng: Phòng khách, phòng thờ (tư gia, dòng họ, đình chùa), hành lang, sảnh chờ…
Giá thành: Tùy theo kích thước, chất liệu gỗ, chất liệu sơn và mẫu sản phẩm.
Tuổi thọ: Lên đến hàng trăm năm (với điều kiện môi trường tốt), dùng càng lâu năm càng có giá trị cổ xưa.

 

 

 

Đọc tiếp

Hoa sen gỗ đẹp, Hoa sen gỗ sơn phủ truyền thống 09

Loại hàng: Hàng đặt / có sẵn
Liên hệ: 087 84 888 55
Họa tiết chạm: Các ô chạm Tứ Quý/ Tứ Linh/ Quy Hạc/ Lưỡng Long tranh Châu…..
Chất liệu gỗ: Gỗ Mít/ Gỗ Dổi, Gỗ Gụi/ Gỗ Sồi…..
Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn phủ PU bóng
Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim
Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
Sản xuất bởi: Đồ Thờ Trí Sơn – Làng nghề Sơn Đồng.
Sử dụng: Phòng khách, phòng thờ (tư gia, dòng họ, đình chùa), hành lang, sảnh chờ…
Giá thành: Tùy theo kích thước, chất liệu gỗ, chất liệu sơn và mẫu sản phẩm.
Tuổi thọ: Lên đến hàng trăm năm (với điều kiện môi trường tốt), dùng càng lâu năm càng có giá trị cổ xưa.

 

 

 

Đọc tiếp

Hoa sen gỗ đẹp, Hoa sen gỗ sơn PU 08

Loại hàng: Hàng đặt / có sẵn
Liên hệ: 087 84 888 55
Họa tiết chạm: Các ô chạm Tứ Quý/ Tứ Linh/ Quy Hạc/ Lưỡng Long tranh Châu…..
Chất liệu gỗ: Gỗ Mít/ Gỗ Dổi, Gỗ Gụi/ Gỗ Sồi…..
Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn phủ PU bóng
Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim
Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
Sản xuất bởi: Đồ Thờ Trí Sơn – Làng nghề Sơn Đồng.
Sử dụng: Phòng khách, phòng thờ (tư gia, dòng họ, đình chùa), hành lang, sảnh chờ…
Giá thành: Tùy theo kích thước, chất liệu gỗ, chất liệu sơn và mẫu sản phẩm.
Tuổi thọ: Lên đến hàng trăm năm (với điều kiện môi trường tốt), dùng càng lâu năm càng có giá trị cổ xưa.

 

 

 

Đọc tiếp

Hoa sen gỗ đẹp, Hoa sen sơn son thếp vàng cao cấp 07

Loại hàng: Hàng đặt / có sẵn
Liên hệ: 087 84 888 55
Họa tiết chạm: Các ô chạm Tứ Quý/ Tứ Linh/ Quy Hạc/ Lưỡng Long tranh Châu…..
Chất liệu gỗ: Gỗ Mít/ Gỗ Dổi, Gỗ Gụi/ Gỗ Sồi…..
Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn phủ PU bóng
Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim
Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
Sản xuất bởi: Đồ Thờ Trí Sơn – Làng nghề Sơn Đồng.
Sử dụng: Phòng khách, phòng thờ (tư gia, dòng họ, đình chùa), hành lang, sảnh chờ…
Giá thành: Tùy theo kích thước, chất liệu gỗ, chất liệu sơn và mẫu sản phẩm.
Tuổi thọ: Lên đến hàng trăm năm (với điều kiện môi trường tốt), dùng càng lâu năm càng có giá trị cổ xưa.

 

 

 

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.