Kiệu Long Đình là gì

Giới Thiệu

Kiệu Long Đình là loại kiệu truyền thống phổ biến nhất trong các lễ nghi tôn giáo và tín ngưỡng của dân tộc ta. Hầu hết trong các lễ hội hay đám tang, đám hiếu đều có sự tham gia của Kiệu Long Đình.

Kiệu Long Đình, được chia làm 3 phần

  1. Phần đỉnh Kiệu Long Đình: Còn gọi là mui vẹm bốn mái, phía trên có lâu 4 mặt có thể luồn dây lụa đỏ để ràng cả 3 phần kiệu chắc chắn khi rước.
  2. Phần thân Kiệu Long Đình: Còn gọi là long cung; phần này 3 mặt như nhau, mặt hậu có tấm chấn thủy được chạm khắc theo tích long cuốn thủy. Hai bên bức long cuốn thủy này là hai con rồng chầu tam cấp, phía trước chấn thủy có thể có 2 nghê chầu. Khác với li xa, Kiệu Long Đình có hai tầm võng: võng 2 là dây leo, võng 2 là rồng chầu nguyệt.
  3. Phần đế Kiệu Long Đình: Hay còn gọi là án gian, hình thức giống như 1 cái án gian chạm khắc 4 mặt. Tuy nhiên phần này của kiệu long đình có các lỗ để luồn đòn khiêng kiệu (chiếc đòn này còn gọi là đòn đầu rồng đuôi tôm).

Kích Thước phổ biến của Kiệu Long Đình

Kiệu Long Đình được chia thành các cỡ:

  • Vuông 80, Vuông 90, Vuông 120 (cm).
  • Chiều dài, cao tỉ lệ theo chiều vuông.

Mẫu Kiệu Long Đình Đẹp