Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa TạngĐịa Tạng Vương là một vị Bồ tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một tỉ khâu phương Đông. Địa Tạng Bồtát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích ca Mâu ni nhập Niết bàn cho đến khi Bồ tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tượng Địa Tạng vương bồ tát  hay còn gọi là tượng phật địa tạng thường được tạc là một tỉ khâu đầu đội mũ thất phật và mặc áo cà sa đỏ một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm.

Mẫu Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Đẹp Sơn Phủ thếp Vàng