Tượng Phật Bà Quan Âm

Hay còn gọi là Tượng Quan Thế Âm, là biểu tượng Phật giáo và là một tác phẩm mang đầy tính nghệ thuật, thể hiện trình độ khéo léo của nghệ nhân cũng như là sự gởi gắm tình cảm, niềm tin vào Phật giáo của người xưa.\

Các hình thức Tượng Phật Bà Quan Âm

  • Tượng Quan Âm Cam lồ: Quan Âm Cam lồ là vị Phật có nhiệm vụ rảy nước cam lồ để cầu sự mát mẻ cho nhân gian. Tượng có một tay cầm bình cam lồ và một tay cầm cành dương liễu, Quan Âm đang đứng trên một toà sen và có thể có thêm lọng che trên đầu.
  • Tượng Quan Âm tọa thiền
  • Tượng Quan Âm Tọa sơn: Quan Âm tọa lạc trong một hang động hoặc trên núi, có bế một đứa trẻ trên tay trái, bên vai phải có thể có thêm một con vẹt hoặc chim khổng tước ngậm chuỗi hạt. Hình ảnh này lấy từ sự tích Quan Âm Thị Kính.

Vật cưỡi của Quan Thế Âm (nếu có) là một con hạc hay con công, có khi lại là phượng hoàng hoặc chim trĩ. Trong Mật tông, Quan Thế Âm có đôi mắt nửa khép nửa mở, đôi tai rất dài và đôi khi có hàng ria mép mỏng và những cánh tay dài.

Các nơi thờ tượng Phật Quan Âm

Tượng Quan Âm được đặt không những ở trong điện Phật của chùa mà còn được đặt bên ngoài khuôn viên chùa. Thông thường, khi được đặt bên ngoài, tượng có màu trắng, mặt chính hướng ra hồ, sông hay biển. Như ở chùa Bổ Đà hoặc được đặt giữa một cái ao nhỏ như trong một số chùa ở Hồ Tây, Hà Nội. Đôi khi tại một số đèo nguy hiểm cũng có đặt tượng Quan Âm

Mẫu Tượng Phật Bà Quan Âm đẹp tại Cơ sở Đồ Thờ Trí Sơn

 

 

 

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 01

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 02

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 03

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 04

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 05

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 06

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 07

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 08

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 09

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 10

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 11

Tượng Phật Sơn Đồng

Tượng Phật Bà Quan Âm 12