Tượng phật thiên thủ thiên nhãn

Tượng phật thiên thủ thiên nhãn hay còn gọi là tượng phật bà quan âm nghìn mắt nghìn tay thường được tạc với hình ảnh con mắt trong lòng bàn tay, tượng trưng cho ý nghĩa hễ mắt để đâu thì tay theo đó.

Hễ nhìn thấy nơi nào có chúng sanh khổ nạn là ngài ứng hiện và dang bàn tay từ bi ra để cứu giúp tức thì. Một số cánh tay cầm các tùy vật.

Các tùy vật của Quan Âm

ở các cánh tay này là cây gậy hành hương, mũi tên, hoa sen, bình nước, ngũ sắc tường vân, kiếm, gương soi, chùm nho, cây kích, kinh văn, thủ ấn, đinh ba, tràng hạt, phật, thiên cung, phất trần, thiền trượng, cung tên, vòng tay…tượng trưng cho mọi ngành nghề trong cuộc sống trên thế gian này.

Bàn tay

tượng trưng cho hành động. Muốn làm việc gì cũng phải dùng đến bàn tay. Con mắt tượng trưng cho sự xem xét, quán thông, thấu suốt, thấy rõ tường tận tất cả chúng sinh ở các cõi, thấy cả xa lẫn gần, cả to lớn lẫn tế vi, trước mặt và sau lưng, trên và dưới, ban ngày và ban đêm…

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

trong dân gian xả thân cứu độ mọi loài, hành đạo giúp đời có thật không phải là hoang tưởng và Bồ Tát cũng là tâm Phật, là “Thật Tánh” của những con người biết tu tâm dưỡng tánh, rốt ráo đoạn trừ ma chướng tự thân.

Tôn tượng phật thiên thủ thiên nhãn các vị Bồ Tát thường được ngầm ý biểu trưng thuộc về tâm thức, muốn tán thán đức hạnh cao thượng của những người tu xuất thế gian có đủ Từ Bi và Trí Tuệ.

Các mẫu tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Đẹp